Dette kurset gir en god introduksjon til hvordan et prosjekt skal benytte kvalitetsledelse, som et verdiskapende bidrag til resultatmålene for prosjektet.

Kurset består av presentasjoner, lesehefte, tester, videoer, gjennomgang av verktøy etc.

Kurset varer normalt 4 timer og deltakerne tildeles et deltakerbevis.

Kurset inneholder følgende tema:

  • Hva er kvalitet og hvordan definerer vi kvalitetsmål i et prosjekt.
  • Hvilke verktøy har vi for kvalitetsledelse i prosjekter.
  • Kvalitetsmessig oppfølging av leverandører og underleverandører.
  • Rapportering og oppfølging av kvalitet i et prosjekt.